Gastouder Welkom bij een unieke vorm van kinderopvang “Gastouderopvang”.U als toekomstige gastouder weet als geen ander dat kinderopvang niet in een hokje te plaatsen valt. U maakt afspraken met de ouders over uw werktijden. Is het kind een keer ziek, dan zal na overleg hij of zij altijd bij u terecht kunnen en geeft u het kind extra aandacht. Het kind draait gewoon mee in uw gezinsleven. Een keertje mee naar de markt, de stad of iets anders leuks doen hoort daar natuurlijk bij. Wij maken het verschil omdat wij terug gaan naar de basis. U vind het leuk om op een andermans kind te passen zodat de ouders kunnen gaan of blijven werken. Als gastouder mag u maximaal 5 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar opvangen. Dit geldt voor alle op te vangen kinderen, dus uw eigen kinderen en ook kinderen die niet door uw gastouderbureau bemiddeld zijn onder de 10 jaar die zich op het moment van opvang op uw opvanglocatie bevinden horen daar ook bij. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind zorgt. Dit kan bij u thuis of bij de gastouder thuis. U kunt gebruikmaken van gastouderopvang tot uw kind naar de middelbare school gaat. Bron: www.rijksoverheid.nl Gastouders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Als gastouder moet u:·aangesloten zijn bij een.gastouderbureau; ·18 jaar of ouder zijn; ·Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken (tenzij de kinderen tijdelijk in Nederland wonen, zoals kinderen van expats); ·vooraf een.Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  overhandigen aan het gastouderbureau (ook uw huisgenoten moeten een VOG aanvragen); ·voldoen aan de.eisen voor veiligheid  (continue screening en vierogenprincipe); ·een.diploma of certificaat voor gastouderopvang hebben.U mag geen gastouder zijn als u een kind heeft dat onder toezicht staat van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. U kunt als houder geen gastouder zijn van uw eigen gastouderbureau.Maximum aantal kinderen per gastouderopvang. Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:•Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;•Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;•Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar;Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder. Eisen locatie gastouderopvangVoor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en moet de woning rookvrij! zijn. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor calamiteiten. De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen. Andersom mag de gastouder ook kinderen van meerdere ouders opvangen op 1 adres. 2 gastouders op 1 adres mag, het maximaal aantal op te vangen kinderen blijft 6 op dat adres. De betalingen van gastouders gaan via een geregistreerd gastouderbureau. Zo kan de Belastingdienst controleren of kinderopvangtoeslag niet ten onrechte is verstrekt.Gastouderopvang en kinderopvangtoeslagU komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw gastouderbureau en de gastouder geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Neem contact op met uw gastouder of het gastouderbureau als er nog geen registratie is. Na een telefonisch gesprek kan er een afspraak gemaakt worden om bij u thuis het een en ander verder toe te lichten waaronder de dingen die wij belangrijk vinden bij de gastouder (zeg maar de kwaliteitseisen). Wij kijken dan ook naar o.a. hygiëne en veiligheid van uw woning waar straks het kind zou kunnen verblijven. Jaarlijks worden er aan de eisen voor Veiligheid en Gezondheid van zowel  de gastouder als het bureau getoetst (RIE-Check). Gastouderbureau’s hebben hun geheel eigentijdse visie vastgelegd in een pedagogisch beleid. Dit beleid en visie geeft aan wat u van het gastouderbureau mag/kunt verwachten. Ook bespreken zei de vergoeding die betaald zal worden voor het opvangen van het kind of de kinderen. Uiteraard bespreken zei met u ook het fiscale aspect. Voor meer informatie over de belasting afdracht verwijzen wij u graag naar de volgende site: www.belastingdienst.nl Zei beoordelen naar aanleiding van de behoeften en wensen van de vraagouders, wiens naar hun inzicht het beste geschikt is om op hun kind te passen. Vervolgens zal er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek. Zo krijgt u een goede indruk van de ouders en het kind. Als u, het kind en de ouders het met elkaar kunnen vinden, zorgt het bureau voor de benodigde overeenkomsten en kan de opvang beginnen.



POWERED BY				  MEDIA  2016 ©
Gastouder Ondersteunings Bureau D’amore Samen bouwen we verder